Stowarzyszenie „Apostołowie Miłosierdzia” organizuje zbiórkę na zakup i przekazanie żywności osobom głodnym i potrzebującym na Ukrainie. Organizowana akcja charytatywna, wpisująca się w obchody Tygodnia Miłosierdzia, pomoże w zakupie niezbędnej, długoterminowej żywności (kasza, makaron, ryż, cukier itp.) i przekazaniu jej przez posługę Sióstr Felicjanek na Ukrainę. Pomoc ta obejmie osoby bezpośrednio dotknięte wojną i z tego powodu cierpiące głód.
Numer konta: 19 1750 1312 6880 4150 0508 9663