Odwiedziny chorych odbywają się w I soboty miesiąca (w Pęczu w I czwartki miesiąca).

Przed wizytą powinno się  przygotować w pokoju chorego:

– stół nakryty obrusem,

– świece,

– krzyżyk,

– naczynie z wodą święconą i kropidło,

jeśli chory ma trudności z przełykaniem: szklankę z wodą i łyżeczkę,

jeśli będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych można przygotować kawałek waty do wytarcia oleju.

W nagłych sytuacjach, w celu wezwania kapłana z posługą sakramentalną, prosimy o kontakt telefoniczny:

  • Ogólny: 71/392-08-78

  • ks. Wiesław: 535-579-843

  • ks. Przemysław: 514-515-921

  • ks. Michał: 572-232-580