Logo

Parafialny oddział „Caritas” został powołany w 2005 roku.

 

Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna, dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływających z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność, każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Opiekunem Parafialnej Caritas jest ksiądz Proboszcz Andrzej Porębny, a przewodniczącą p. Stanisława Szulikowska.

 

Biuro Caritas znajduje się przy ulicy Staromiejskiej 64

tel. 607513494 lub 71 796 01 66.

Co roku parafialny Caritas organizuje letnie kolonie dla dzieci nam morzem, w górach i nad jeziorem.

Parafialny zespół Caritas zaprasza do TRUSKAWCA

  

                                                          

***