Logo

Parafialny oddział „Caritas” został powołany w 2005 roku. 

Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna, dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływających z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność, każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Co roku Parafialny Zespół Caritas organizuje letnie kolonie dla dzieci.

Opiekunem Parafialnej Caritas jest ksiądz Proboszcz Andrzej Porębny, a przewodniczącą p. Stanisława Szulikowska.

 Biuro Caritas znajduje się przy ulicy Staromiejskiej 64

tel. 607513494 lub 71 796 01 66.

Parafialny Zespół Caritas organizuje kolonię nad morzem w Władysławowie w dniach 29 lipca – 7 sierpnia 2020.
Koszt z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, wycieczkami oraz ubezpieczeniem 1300 zł. Zapraszamy rodziców do zapisywania swoich dzieci do końca kwietnia. Przy zapisaniach zaliczka 300 zł,
pozostałą kwotę można wpłacać na raty.
Informacja tel: 607 513 494

***