Okazja do spowiedzi:

  • w dni powszednie: 15 minut przed Mszą Świętą (w środy, piątki i soboty podczas wieczornej Mszy Świętej);
  • w niedziele: podczas Mszy Świętej;
  • w I piątki miesiąca: od godz. 1700.