Katolicka charyzmatyczna Odnowa w Duchu Świętym działa przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego od 1991 roku. Grupa przyjęła za swoją patronkę Maryję Niepokalanie Poczętą. Skupia ludzi świeckich, którzy chcą świadomie przeżywać swoją wiarę.

Wspólnota żyje sakramentami, pogłębia wiarę przez słuchanie katechez, ewangelizuje oraz modli się wstawienniczo za bliźnich; odwiedza więźniów, pomaga ubogim i opiekuje się sierotami w ramach „Adopcji serca”.

Opiekunem grupy jest ks. Michał Staszak.