KANCELARIA PARAFIALNA
czynna

we WTORKI i PIĄTKI w godzinach 16:00-17:45

(w I piątki miesiąca po wieczornej Mszy Świętej)

PROSIMY O SPRAWDZENIE W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, CZY NIE MA EWENTUALNYCH ZMIAN W GODZINACH OTWARCIA KANCELARII.

***

W myśl obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych przypominamy, że:        
* świadectwa i zaświadczenia wydawane w kancelarii parafialnej mogą odebrać wyłącznie osoby, których ten dokument dotyczy;
* w przypadku osób małoletnich dokumenty może odebrać rodzic lub prawny opiekun;
* inne osoby mogą otrzymać dokumenty wyłącznie na podstawie notarialnego pełnomocnictwa udzielonego przez zainteresowaną osobę na piśmie. (Dekret KEP z dnia 13 marca 2018r.)

 


Do udzielenia sakramentu Chrztu Świętego należy przynieść do kancelarii

  1. Akt urodzenia dziecka USC
  2. Dane rodziców dziecka
  3. Dane rodziców chrzestnych

Chrzest w naszej parafii odbywa się w II, III i IV niedziele miesiąca

Do pogrzebu należy przynieść do kancelarii:

  1. Akt zgonu z USC
  2. Zaświadczenie o udzielonym sakramencie namaszczenia chorych

Do udzielenia sakramentu małżeństwa należy przynieść do kancelarii:

  1. Aktualne metryki Chrztu Św.
  2. dowody osobiste
  3. Świadectwa katechizacji
  4. Dokumenty USC do zawarcia związku Konkordatowego