KANCELARIA PARAFIALNA

czynna jest

we wtorki i piątki

w godz. 1600 – 1745

W I piątki miesiąca kancelaria czynna jest po wieczornej Mszy Świętej (ok. godz. 18:30)

tel. 71 392 08 78
e-mail: krzyza.strzelin@archidiecezja.wroc.pl

PROSIMY O SPRAWDZENIE W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, CZY NIE MA EWENTUALNYCH ZMIAN
W GODZINACH OTWARCIA KANCELARII.

***

W myśl obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych przypominamy, że:        
* świadectwa i zaświadczenia wydawane w kancelarii parafialnej mogą odebrać wyłącznie osoby, których ten dokument dotyczy;
* w przypadku osób małoletnich dokumenty może odebrać rodzic lub prawny opiekun;
* inne osoby mogą otrzymać dokumenty wyłącznie na podstawie notarialnego pełnomocnictwa udzielonego przez zainteresowaną osobę na piśmie. (Dekret KEP z dnia 13 marca 2018r.)

***

SAKRAMENTY PRZYJMUJEMY W SWOJEJ PARAFII.
O PRZYNALEŻNOŚCI DO PARAFII DECYDUJE ADRES AKTUALNEGO ZAMIESZKANIA (a nie zameldowania!).

W celu przygotowania i przystąpienia do sakramentów poza swoją parafią należy przedstawić pisemną zgodę proboszcza swojej parafii zamieszkania (a nie zameldowania). Dotyczy to również osób, które mieszkają za granicą (dłużej niż 3 miesiące).


Do udzielenia sakramentu Chrztu Świętego należy przynieść do kancelarii

   1. Akt urodzenia dziecka USC
   2. Dane rodziców dziecka
   3. Dane rodziców chrzestnych (zaświadczenia, które potwierdzają, że są to osoby wierzące i praktykujące, które mogą korzystać z sakramentów)

Chrzest w naszej parafii odbywa się w II, III i IV niedziele miesiąca

Do pogrzebu należy przynieść do kancelarii:

   1. Akt zgonu z USC.
   2. Zaświadczenie o udzielonym sakramencie namaszczenia chorych (jeśli przed śmiercią został udzielony).

Do udzielenia sakramentu małżeństwa należy przynieść do kancelarii:

   1. Aktualne metryki chrztu św.
   2. Dowody osobiste.
   3. Świadectwa katechizacji.
   4. Dokumenty USC do zawarcia związku konkordatowego.
   5. Potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich.