Proboszczem naszej parafii jest Ks. Kanonik Andrzej PORĘBNY RM

Wikariusze naszej parafii :

Ks. mgr  Wiesław WAWRZYNÓW

Ks. mgr Przemysław PARUCH

Ks. mgr Michał STASZAK