FF

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Przemysław Paruch.

Na zbiórki LSO zapraszamy od września wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu. Prosimy, aby kandydaci zgłaszali się (wraz z rodzicami – ministranci) do ks. Przemysława.

  Ministranci i lektorzy uczestniczą w zorganizowanych wyjazdach, dniach skupienia czy pielgrzymkach, np. do Henrykowa na Spartakiady LSO.