Dziecięca schola powstała w okresie wiosennym w 2012 roku. Jej pomysłodawcą jest nasz proboszcz, ks. Andrzej. Opiekun scholi – ks. Wiesław Wawrzynów na każdej Mszy Św. zapraszał dzieci, aby wstąpiły do grona scholistów i tak z każdą kolejną próbą przybywało coraz więcej dzieci, których jest obecnie ok. 30-stu. Schola wielbi Pana Boga swoim śpiewem podczas liturgii – to jest jej najważniejszy cel i największa radość – chęć służenia Bogu i ludziom. Oprócz prób śpiewu na niedzielnych Mszach staramy się organizować różne wycieczki, nieraz  kilkudniowe, aby spędzać ze sobą więcej czasu, przede wszystkim żeby się lepiej poznać.
(Ewa Laszczyńska)