Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Po Soborze Watykańskim II na podstawie zatwierdzonej przez papieża Pawła VI Reguły, przyjęto nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Warto dodać, że do wspólnoty należało wiele wybitnych postaci, jak np. gen. Józef Haller, malarz Jacek Malczewski czy też brat Adam Chmielowski. FZŚ przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie został erygowany 25.02.2005 roku. Do dnia dzisiejszego jest Wspólnotą miejscową, kierowaną i ożywianą przez Radę i Przełożoną s. Stanisławą, a Asystentem Wspólnoty jest o. Kunibert Kubosz OFM. FZŚ kontynuuje dzieło św. Franciszka poprzez służbę Kościołowi, wszystkich braciom i siostrom w Chrystusie Panu. Członkowie Wspólnoty spotykają się raz w miesiącu, słuchają konferencji formacyjnych, czy też uczestniczą we Mszy Św. w intencji FZŚ. Śmiało można powiedzieć, że przynależność do Zakonu to coś więcej, niż udzielanie się w działaniu dla dobra innych, rozwój duchowy czy wzorowa postawa chrześcijańska – to z pewnością powołanie. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy pragną naśladować Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu, aby żyjąc w stanie świeckim przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej.

s. Stanisława

***

Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Zapisy pod numerem telefonu: +48 607 513 494 do końca marca 2020 roku. Przy zapisie zaliczka 500 zł, pozostałą kwotę można rozłożyć na raty.