Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Po Soborze Watykańskim II na podstawie zatwierdzonej przez papieża Pawła VI Reguły, przyjęto nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Warto dodać, że do wspólnoty należało wiele wybitnych postaci, jak np. gen. Józef Haller, malarz Jacek Malczewski czy też brat Adam Chmielowski. FZŚ przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie został erygowany 25.02.2005 roku. Do dnia dzisiejszego jest Wspólnotą miejscową, kierowaną i ożywianą przez Radę i Przełożoną s. Stanisławę, a Asystentem Wspólnoty jest o. Paweł Tarnowski OFM. FZŚ kontynuuje dzieło św. Franciszka poprzez służbę Kościołowi, wszystkich braciom i siostrom w Chrystusie Panu. Członkowie Wspólnoty spotykają się raz w miesiącu, słuchają konferencji formacyjnych, czy też uczestniczą we Mszy Św. w intencji FZŚ. Śmiało można powiedzieć, że przynależność do Zakonu to coś więcej, niż udzielanie się w działaniu dla dobra innych, rozwój duchowy czy wzorowa postawa chrześcijańska – to z pewnością powołanie. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy pragną naśladować Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu, aby żyjąc w stanie świeckim przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej.

s. Stanisława

***

 

 

Franciszkański  Zakon  Świeckich zaprasza na 4-dniową pielgrzymkę śladami  św.Jana  Pawła  II  i bł. Anieli  Salawy 2-5  czerwiec 2022r

Koszt pielgrzymki  610 zł

 

Dzień  pierwszy.    Wyjazd   do   Krakowa   do   Bazyliki   św. Franciszka  na  Mszę  św  przy  grobie  bł. Anieli   Salawy  Patronki   FZŚ,  zwiedzanie   Bazyliki   i  spotkanie  z przewodnikiem, zwiedzanie Katedry Wawelskiej  dzwon  Zygmunta,  groby  królewskie,  Muzeum  Katedralne, dziedziniec  Zamku  Królewskiego z przerwą  na  kawę i  zakup  pamiątek,  przejście  Bulwarami  Wiślanymi   na   Skałkę  zwiedzanie   kościoła  św. Stanisława    z    Kryptą   Zasłużonych,   kościół   sw.   Katarzyny,    gdzie czczona    jest    św. Rita,    przejście    Drogą    Królewską   do    Kościoła  Mariackiego  z  odnowionym  Ołtarzem  Wita  Stwosza   z   wysłuchaniem  hejnału   z   Wieży  Mariackiej,  przerwa     na    pamiątki.   Przejazd    do   Kalwarii   Zebrzydowskiej    na obiadokolację  i   nocleg.

Dzień drugi.  Po  śniadaniu  przejazd  do  Krakowa  do  Centrum  św. Jana Pawła II na Mszę św, i zwiedzanie, przejazd  do  Opactwa  Benedyktynów w  Tyńcu,   zwiedzanie   kościoła   i   muzeum,   przejazd    do   Łagiewnik   do Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego, zwiedzanie   starego  kościoła  św. Józefa  i  nowej  Świątyni  z  kaplicami.  O 15  Koronka  do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy św. siostry Faustyny,  przerwa  na  zakup  pamiątek  i  powrót  do Kalwarii  na  obiadokolację  i  nocleg.

Dzień trzeci.  Po  śniadaniu  przejazd  do  Sieprawia  do  Sanktuarium  bł. Anieli  Salawy na Mszę św.  i  zwiedzanie  Sanktuarium i starego kościoła gdzie  przyjęła  chrzest  Aniela.  Po   powrocie   do   Kalwarii  zwiedzamy kalwaryjski  kościół  z  zakonnikiem bernardyńskim,  pójdziemy na dróżki różańcowe  i  dróżki  Pana  Jezusa.  Obiadokolacja  i  nocleg.

Dzień czwarty.  Po śniadaniu  wykwaterowanie  i  wyjazd do Wadowic na Mszę św.     w     Bazylice    Najświętszej    Maryi    Panny,   spotkanie    z  przewodnikiem    i    zwiedzanie     Muzeum    Domu    Rodzinnego    oraz  przejście  śladami Karola Wojtyły-św. Jana Pawła II przerwa na kremówki i  zakup  pamiątek,  obiad   i   wyjazd   w  kierunku  Strzelina   powrót    w  godzinach  wieczornych.

Zapisy do 15 maja      Przy  zapisaniu  się  zaliczka  200 zł

 

Informacja  telefon   607  513  494